ZAPIŠTE SE NA AKADEMII


Majstri v Akadémii

08.02.2018

O svoje poznatky a skúsenosti sa s nami  podelili pokrývači zo Slovenska. Mali aj možnosť oboznámiť sa s technológiami a výrobnými procesmi. V rámci Akadémie majstrov sa konala séria prezentácií najnovších produktov, diskusných panelov a to všetko v moderných halách výrobného podniku BLACHPROFIL 2 v meste Dąbrowa Górnicza.


Stretnutie v rámci Akadémie Majstrov

07.02.2018

Sme v Akadémii majstrov privítali najlepších pokrývačov spoza našej južnej hranice. Pokrývači zo Slovenska mali okrem iného možnosť oboznámiť sa s technológiami, procesmi výroby a distribúcie v moderných  halách výrobného podniku BLACHPROFIL 2 v meste Dąbrowa Górnicza.


Stretnutie s pokrývačmi AM

02.02.2018

Akadémiu majstrov navštívili pokrývači zo Západopomoranského vojvodstva a Varmsko-Mazurského vojvodstva. V rámci Akadémie majstrov sa konala séria prezentácií najnovších produktov a technológií a v našom sídle v meste Dąbrowa Górnicza mali možnosť stretnúť sa a pozhovárať sa s najlepším skokanom medzi pokrývačmi a najlepším pokrývačom medzi skokanmi - Adamom Małyszom, ktorý sa môže pochváliť vzdelaním a sk&uacut...


Akadémia majstrov s naším ambasádorom

31.01.2018

Sa ďalším pokrývačom podarilo získať certifikát Akadémie majstrov. Tento raz nás v meste Dąbrowa Górnicza navštívili špecialisti z Malopoľského a Sliezskaho regiónu. Mali možnosť pozrieť si sériu prezentácií najnovších produktov a technológií, diskusných panelov a konalo sa výnimočné stretnutie s naším ambasádorom – Adamom Małyszom.


Stretnutie Majstrov

24.01.2018

Sme v Akadémii majstrov hostili špecialistov z Lubelského a Veľkopoľského vojvodstva. Pokrývači mali možnosť oboznámiť sa s technológiami, procesmi výroby a distribúcie v moderných  halách výrobného podniku BLACHPROFIL 2 v meste Dąbrowa Górnicza.


Akadémia majstrov a na nej sám ambasádor - Adam Małysz

23.01.2018

Sa ďalším pokrývačom podarilo získať certifikát Akadémie majstrov. Navštívili nás špecialisti z Podkarpatského a Lubelského regiónu. Okrem oboznámenia sa s technológiami a výrobnými procesmi, sa mohli stretnúť s naším ambasádorom – Adamom Małyszom.


Susedia spoza južnej hranice v Akadémii majstrov

18.01.2018

Sa v sídle Akadémie majstrov v meste Dąbrowa Górnicza stretli najlepší odborníci na pokrývanie striech zo Slovenska. Pokrývači mali možnosť rozšíriť svoje poznať z oblasti  surovín, spoznať výrobné a distribučné procesy ako aj podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti.


Majstri v akadémii

17.01.2018

Sa s nami o svoje skúsenosti podelili pokrývači zo Slovenska. Mali možnosť oboznámiť sa aj s technológiami, procesmi výroby. V rámci Akadémie majstrov sa konala séria prezentácií najnovších produktov, diskusných panelov, a to všetko v moderných  halách výrobného podniku BLACHPROFIL 2 v meste Dąbrowa Górnicza.


Stretnutie v rámci Akadémie majstrov

16.01.2018

Sme v Akadémii majstrov privítali najlepších pokrývačov spoza našej južnej hranice. Pokrývači zo Slovenska mali okrem iného možnosť oboznámiť sa s technológiami, procesmi výroby a distribúcie v moderných  halách výrobného podniku BLACHPROFIL 2 v meste Dąbrowa Górnicza.


Stretnutie s pokrývačmi AM

10.01.2018

Sa s nami o svoje skúsenosti podelili pokrývači z Podkarpatského vojvodstva. V rámci Akadémie majstrov sa konala séria prezentácií najnovších produktov a technológií, diskusných panelov, praktických školení z montáže ako aj výnimočné stretnutie s naším ambasádorom – Adamom Małyszom.


Stretnutie Majstrov

09.01.2018

V Akadémii majstrov sme hostili špecialistov z Pomoranska. Pokrývači mali možnosť oboznámiť sa s technológiami, výrobnými a distribučnými procesmi v moderných halách výrobného podniku BLACHPROFIL2 v meste Dąbrowa Górnicza.


Akadémia majstrov s naším ambasádorom

08.01.2018

Dalším pokrývačom sa podarilo získať certifikát Akadémie majstrov. Tentoraz  v meste Dąbrowa Górnicza nás navštívili špecialisti z Mazovského regiónu. Okrem mnohých školení a prednášok, mali možnosť stretnúť sa s naším ambasádorom – Adamom Małyszom.


CO-DRIVE s Adamom Małyszom !

02.11.2017

Pamätáte sa? Len do konca roka spočítame Vaše nákupy ZET strešnej škridly v programe BPoints BLACHPROFIL 2. Čím viac bodov, tým väčšia šanca na hlavnú cenu pre 15 účastníkov programu s najväčším počtom bodov: extrémnu jazdu s našim veľvyslancom Adamom Małyszom.


Stretnutie Majstrov

25.05.2017

Sme uvítali v Akadémii Majstrov najlepších pokrývačov spoza našich západných a južných hraníc. Pokrývači z Čech a Slovenska mali o.i. možnosť sa zoznámiť s technológiami a tiež výrobnými a distribučnými procesmi v moderných halách výrobného závodu BLACHPROFIL 2 v meste Dąbrowa Górnicza.


Akadémia majstrov s našim Veľvyslancom

24.05.2017

Mali sme potešenie hostiť našich klientov Oceľového centrum služieb, s ktorými sme sa rozprávali o problémoch a potrebách. Taktiež sa vykonali praktické ukážky možností našich nových strojov ako aj automatizovaných technológií. Nakoniec sa naši hostia zúčastnili ochutnávania whisky.