ZAPIŠTE SE NA AKADEMII


Stretnutie s pokrývačmi AM

30.03.2017

Dalším pokrývačom sa podarilo získať certifikát Akadémie Majstrov. Tentoraz nás v meste Dąbrowa Górnicza navštívili odborníci z Podkarpacia a Wielkopolski. Okrem radu školení a prednášok, mali taktiež potešenie sa stretnúť s našim Veľvyslancom – Adamom Małyszom, ktorému pokrývačské umenie nie je cudzie.


Akadémia Majstrov - Školenie pokrývačov

29.03.2017

Dalším pokrývačom sa podarilo získať certifikát Akadémie Majstrov. Tentoraz nás v meste Dąbrowa Górnicza navštívili odborníci z voj. Lodžského a Mazowieckého. Okrem radu školení a prednášok, mali taktiež potešenie sa stretnúť s našim Veľvyslancom – Adamom Małyszom, ktorému pokrývačské umenie nie je cudzie.


Školenie pokrývačov AM

15.03.2017

Sa o svoje znalosti a skúsenosti rozdelili s nami pokrývači z vojvodstva Lubuského a Wielkopolského. V rámci Akadémie Majstrov sa vykonal rad prezentácií najnovších výrobkov a technológií, diskusných panelov, praktických školení o montáži, a tiež výnimočné stretnutie s našim Veľvyslancom – Adamom Małyszom.


Stretnutie v rámci Akadémie Majstrov

14.03.2017

Se v sídle Akadémie Majstrov v meste Dąbrowa Górnicza objavili najlepší odborníci v odbore strešných krytín z Lubuského a Wielkopolského regiónu. Pokrývači mali príležitosť rozšíriť svoje znalostí z odboru vsádzkových materiálov, zoznámiť sa s výrobnými a distribučnými procesmi, a tiež sa rozdeliť o vlastné skúseností.


Akadémia Majstrov

17.02.2017

Do Akadémie Majstrov dorazili pokrývači ze Sliezska a Malopoľska. V našom sídle v meste Dąbrowa Górnicza mali príležitosť sa stretnúť a pohovoriť si s najlepším skokanom na lyžiach medzi pokrývačmi a najlepším pokrývačom medzi skokanmi na lyžiach – Adamom Małyszom, ktorý sa môže pochváliť pokrývačským vzdelaním a skúsenosťami.